Verlof

Verlof

In verband met de verantwoordelijkheid onder schooltijd, willen de onderwijsgevenden graag weten waar uw kind verblijft, indien het niet op school aanwezig is. Bij ziekte of andere reden van verzuim wordt u daarom verzocht ons tijdig hiervan in kennis te stellen. Mochten wij niets horen dan zullen wij als school zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om te vragen waar uw kind is. Het is daarom erg belangrijk dat de telefoongegevens  correct zijn.

Slechts in zeer bijzondere gevallen mag aan leerplichtige kinderen (dus kinderen vanaf 5 jaar) toestemming gegeven worden voor verlof buiten de schoolvakanties om. 

 
Zie hieronder het document wat wij op de Molenwiek hanteren. 
Verlof leerlingen